Curriculum

Morten Blemsted
Batterivej 13
4220 Korsør
tlf. 29 92 63 93

Mail:   morten@blemsted.dk


Født 1947 i København, opvokset dér, men med tæt tilknytning til Bornholm, bosiddende i Aabenraa fra 1978, hvor jeg blev ansat på Aabenraa Statsskole med fagene fransk og dansk. Her var jeg ansat i godt 33 år. Min karriere sluttede brat, da jeg af rektor blev pålagt at forlade skolen 1. november 2011. Jeg blev fritstillet med begrundelsen "samarbejdsvanskeligheder".  I en åben mail havde jeg kritiseret rektor (og skolens bestyrelse og Arbejdstilsynet - for nu at tage det hele med). Min kritik (rigtig naturligvis) af rektor var ifølge min fagforening en klar overtrædelse af de fagretlige regler om almindelig respekt i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Efter manges opfattelse alligevel en speget sag med interessante personsammenfald - således en konsulent først hyret af arbejdstilsynet, efterfølgende af skolen, en formand for bestyrelsen, som sidder i samme loge som rektor. Ja, sådan er livet i provinsen - utroligt og nærmest sandt -  og sådan kan det gå, når man lidt for kækt siger og i særdeleshed skriver sin oprigtige mening. Schwamm drüber! 
Jeg har malet siden 1974 og er autodidakt. Jeg maler udelukkende akvareller, fordi materiale og arbejdsform passer mig: Der skal arbejdes hurtigt, og farven kan ikke ændres, når den har sat sig. Mine første billeder malede jeg på Bornholm, i Gudhjem og egnen deromkring. Mange har holdt af at male dér på grund af det særlige lys. Jeg maler stadig på Bornholm, men jeg synes, at jeg har fundet det samme dejlige lys på Løjt Land, der (næsten da) som Bornholm er omgivet af havet. Men i øvrigt finder jeg mine motiver alle steder, hvor jeg færdes. Juni 2014 flyttede jeg til Korsør for at være tættere på børnebørn, børn og Bornholm, og nu glæder jeg mig til at udforske Korsør og det øvrige Sjælland.

Mine originale akvareller danner basis for mine mange trykte postkort, men jeg maler også håndlavede postkort. Et af aspekterne i dette meget indviklede koncept er følgende: Skitsen er fortrykt på 200 g karton og er en formindsket kopi af en skitse til en af mine større akvareller. Når jeg har malet min originale akvarel, maler jeg hvert postkort med akvarellen som forlæg. De håndlavede postkort maler jeg også på bestilling. Derudover har jeg mange andre originale produkter i mit repertoire.
Se mere på www.blemsted.dk
Kontakt på
mail, snailmail eller telefon.

TIL STARTSIDEN

www.blemsted.dk                                     mail: morten@blemsted.dk